Cocktail

Fauna a flóra v Yellowstone

Více než tři čtvrtiny národního parku Yellowstone pokrývají rozsáhlé lesy, na 15 procentech území se rozprostírají louky. V celkovém počtu se na území parku nachází kolem 1 700 druhů stromů a cévnatých rostlin.

Lesy jsou tvořeny zejména borovicemi, smrkem Engelmanovým či jedlí běloplodou, případně douglaskou tisolistou. Z listnatých stromů zde převažuje topol, osika, vrba a různé druhy dubů. V létě jsou louky pokryty barevnými květy krtičníku, mertensií brvitou a kvetoucím hořcem hřebenatým. V celém území národního parku platí přísný zákaz trhání nebo sběru rostlin. Rangers -strážci parku -jsou v případě neurvalého způsobu chování k přírodě a krajině velmi nekompromisní.

Zvířena národního parku Yellowston je nesmírně bohatá a pestrá. Lze zde vidět divokou zvěř, která je výjimečná co do množství, tak co do výskytu v jiných oblastech na zemi. Díky hustým lesům zde mají své přirozené prostředí i šelmy. V yellowstonském ekosystému se pohybuje 300 až 400 kusů medvěda grizzlyho, který již kromě Aljašky z většiny území USA zcela vymizel.

Park je také jedním z mála míst, kde může běžný návštěvník spatřit ve volné přírodě bizona. Z minimálního stavu na počátku minulého století se jejich počet zvýšil přibližně na 3 000 kusů. Kromě proslulých stád bizonů se po Yellowstonu prohánějí obrovská stáda jelenů wapiti, mrštné ovce tlustorohé, kamzíci běláci a mědvědi baribali.

K dalším živočichům patří vydry, jezevci, kojoti, svišti, šest druhů hadů, okolo 240 druhů ptáků včetně národního ptáka USA – orla bělohlavého. Z ryb je území častý výskyt pstruhů, zejména pstruha Cutthroat Trout, jehož domovem je Yellowstonské jezero. Značné je i zastoupení pstruha obecného, sivena amerického a sivena obrovského.

V polovině 90. let sem byl opět vysazen lidmi vyhubený vlk šedý. Vlčí smečky zajišťují přirozený výběr, aby příští generace jelenů a losů byly zdravé a životaschopné.

Kam pokračovat?

Partneři

ESO travel

Informace a zajímavosti o národním parku Yellowstone pro vás připravuje cestovní kancelář ESO travel, vítěz TTG Travel Awars 2011 v kategorii Nejlepší touroperátor pro Ameriku.

Spolupracujte s námi

Chcete se stát partnerem tohoto webu a zviditelnit sebe a své služby?
Kontaktujte nás na e-mailové adrese
info@yellowstone.ihned.info